Music festivals. A changing world

Libro Festudy
Aquest treball presenta el primer estudi localitzat en la gestió de festivals amb la participació d’una mostra de 390 festivals de música de més de 10 països. 390 festivals amb una àmplia varietat d’estils musicals, abast i línies programàtiques. En la investigació s’estudien, des de les finalitats dels festivals fins als recursos humans o models de gestió adoptats. Coordinada per Emmanuel Négrier, Michel Guerin i per Lluís Bonet, es basa en un equip de col·laboradors dels diferents països participants: Kai Amberla (Finlàndia), Claudine Audet (Canadà), Luisella Carnelli (Itàlia), Tino Carreño (Espanya), Luca dal Pozzolo (Itàlia), Aurélien Djakouane (França), Marie Jourda (França), Christopher Maughan (Regne Unit), Isabelle PAINDAVOINE (Bèlgica), Béatrice Reynaerts (Bèlgica), Diane Sant-Pierre (Canadà), Sara Tanna (Suècia) , Ulrich Suter (Suïssa), Heidi Taskinen (Finlàndia), Jorid Vaagland (Noruega), i János Zoltán Szabó (Hongria). Aquest treball és el resultat d’una comissió formada per diverses federacions d’associacions de festivals coordinada per França Festivals.
El resultat és un llibre publicat en anglès i francès per Michel de Maule (París 2013)
.

____________________________