Be Spectactive

 

BespecBe SpectACTive! és un projecte europeu basat en el desenvolupament de la audiència, que involucra a algunes de les organitzacions europees més innovadores que traballen el espectador actiu en les arts escèniques contemporànies. Els seus membres són festivals europeus, teatres, universitats i un centre d’investigació.

Be SpectACTive! té com a objectiu enfortir el compromis públic amb la la creació artística i amb les organitzacions cultural. Els sus principals mitjans d’acció seran 21 nous espectacles de teatre i dansa, 54 residències creatives, 30 tallers, 4 conferències internacionals i una interacció constant entre artistas i usuaris d’una web. Però Be SpectACTive! és també un projecte d’investigació que acompanyarà a totes les àrees anteriors d’acció amb la finalitat d’avaluar el seu impacte i eficàcia.

Fruït d’aquest projecte internacional, participa en un capítol del llibre “Be SpectACTIve! Challenging Participation in Performing Arts”. Pots descarregar-lo aquí.

.

_________________________________