Festudy

Logo FESTUDY
L’any 2011, Tino Carreño entra a formar part d’una investigació internacional – FESTUDY – en la que participen més de 390 festivals d’un gran número de països distints: Bèlgica, Bulgaria, Dinamarca, Espanya, Finlandia, França, Irlanda, Islàndia, Lituania, Luxemburg, Polònia, Portugal, Quebec, Noruega, Suècia i Suïssa. Una investigació que va comptar amb el recolzament de diferents associacions de festivals de música dels distints països: en el cas espanyol l’Associació Espanyola de festivals de música clàssica – FESTCLÁSICA. Els resultats d’aquest treball, dirigit per un comité científic constituit per l’Emmanuel Négrier (CNRS Montpellier), Michel Guérin (Observatori cultural – Brusel·les) i Lluís Bonet (Programa de Gestió Cultural – Universitat de Barcelona), van ser presentats al marc d’un congrés celebrat a la ciutat de Lille en Novembre de 2013.

Fruït d’aquesta investigació, es presenta el primer estudi localitzat en la gestió de festivals amb la participació d’una mostra de 390 festivals de música de més de 10 països. 390 festivals amb una àmplia varietat d’estils musicals, abast i línies programàtiques. En la investigació s’estudien, des de les finalitats dels festivals fins als recursos humans o models de gestió adoptats. Coordinada per Emmanuel Négrier, Michel Guerin i per Lluís Bonet, es basa en un equip de col·laboradors dels diferents països participants: Kai Amberla (Finlàndia), Claudine Audet (Canadà), Luisella Carnelli (Itàlia), Tino Carreño (Espanya), Luca dal Pozzolo (Itàlia), Aurélien Djakouane (França), Marie Jourda (França), Christopher Maughan (Regne Unit), Isabelle PAINDAVOINE (Bèlgica), Béatrice Reynaerts (Bèlgica), Diane Sant-Pierre (Canadà), Sara Tanna (Suècia) , Ulrich Suter (Suïssa), Heidi Taskinen (Finlàndia), Jorid Vaagland (Noruega), i János Zoltán Szabó (Hongria). Aquest treball és el resultat d’una comissió formada per diverses federacions d’associacions de festivals coordinada per França Festivals.
El resultat és un llibre publicat en anglès i francès per Michel de Maule (París 2013)
.

Pots descarregar-te el document aquí.

___________________________