Festudy

Logo FESTUDY
L’any 2011, Tino Carreño entra a formar part d’una investigació internacional – FESTUDY – en la que participen més de 390 festivals d’un gran número de països distints: Bèlgica, Bulgaria, Dinamarca, Espanya, Finlandia, França, Irlanda, Islàndia, Lituania, Luxemburg, Polònia, Portugal, Quebec, Noruega, Suècia i Suïssa. Una investigació que va comptar amb el recolzament de diferents associacions de festivals de música dels distints països: en el cas espanyol l’Associació Espanyola de festivals de música clàssica – FESTCLÁSICA. Els resultats d’aquest treball, dirigit per un comité científic constituit per l’Emmanuel Négrier (CNRS Montpellier), Michel Guérin (Observatori cultural – Brusel·les) i Lluís Bonet (Programa de Gestió Cultural – Universitat de Barcelona), van ser presentats al marc d’un congrés celebrat a la ciutat de Lille en Novembre de 2013.

___________________________