Perfil i reptes del gestor cultural

PERFIL I REPTES

 

 

Podem assegurar avui que la professió de gestor cultural està plenament consolidada? O, com en altres tantes activitats contemporànies, és impossible deixar d’estar immersos en un continu procés de mutació? Per als gestors que van començar el camí de la professionalització a finals de la dècada dels setanta el grau d’acceptació social de la professió pot arribar a sorprendre gratament. Però, quan una professió deixa de ser emergent i arriba a la maduresa?

Aquest llibre és el resultat de la col·laboració entre l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i la pròpia Universitat de Barcelona. Recull les aportacions d’una Jornada celebrada l’abril del 2010 centrada en el perfil del gestor cultural, un text de José Luis Melendo que presenta una àmplia panoràmica sobre l’evolució del sector a Espanya, i la investigació realitzada l’any 2009 per Tino Carreño sobre el perfil actual del gestor cultural a Catalunya. Pots descarregar-te el document aquí

——————————————